Iho ja tunteet

Tuntoaisti on varhaisin aistimme. Kosketusstimulaatio vaikuttaa sensorisella aivokuorella, jossa aistinalueet kehon eri osille auttavat meitä oppimaan ympäröivästä maailmasta. Vuorovaikutus kulkee näin ihon kautta läpi elämän.

KOSKETUKSEN MERKITYS

Iho on vauvan ja äidin välisessä kommunikaatiossa tärkeä väylä, jonka avulla vauva oppii säätelemään ja käsittelemään tunteitaan. Varhaislapsuus vaikuttaa nykyiseen kokemusmaailmaan ja ihmissuhteisiin läpi elämän. Lapsen tai äidin ihottuma voi häiritä vuorovaikutusta, jos se saa arastelemaan koskettamista.

Iholla on keskeinen rooli myös minäkuvan ja varhaisaikuisuuden kehonkuvan muodostumisessa. Ihosairaus, kuten akne, puhkeava psoriasis tai atooppinen ihottuma voivat asettaa haasteita oman minäkuvan muodostumiselle, ja voivat tuntua nuoresta erityisen raskailta.

Kolmasosalla psoriasista sairastavista taudin ensimmäiset oireet alkavat alle 20-vuotiaana. Nuorena esimerkiksi epätietoisuus taudin tarttumisesta voi mietityttää, ja sairaus voi aiheuttaa ennakkoluuloja.

IHOSAIRAUS VOI VAIKUTTAA JAKSAMISEEN

Moni ihopotilas kokee, että ihosairauksien merkitystä vähätellään. Monesti niiden psykologinen puoli jää kuitenkin huomioimatta. Näkyvät iho-oireet voivat aiheuttaa myös häpeää, ja joskus vaikea ihosairaus voi johtaa eristäytymiseen.

Ainakin kolmasosa lääkärin vastaanotolle hakeutuvista ihotautipotilaista kokee, että heidän sairastamisessaan on merkittävä psykologinen puoli. Ihosairauksien aiheuttama kutina voi olla niin voimakasta, että se häiritsee yöunta. Kutina voi häiritä elämänlaatua ja aiheuttaa syvää väsymystä ja myös alakuloa tai jopa masennusta. Elintavat ja stressi vaikuttavat ihon hyvinvointiin. Psyykkinen stressi voi esimerkiksi laukaista psoriasiksen tai pahentaa oireita sairauden puhkeamisen jälkeen.

Ihosairauksien aiheuttamat haitat voivat olla jokapäiväisiä. Oikean hoidon saaminen iho-ongelmiin on tärkeää, jotta iho-oireet eivät haittaisi normaalia elämää. Lue lisää osiosta Milloin lääkäriin?

Lähteet

Tarkastettu 1.6.2018

Updated: 03-03-2015