Iho ja ihmissuhteet

Ihmissuhteet vaikuttavat hyvinvointiimme, ja jokainen haluaa tulla nähdyksi positiivisessa valossa. Ihosairaus voi tuoda mukanaan omia haasteitaan ihmissuhteisiin ja arkeen.

Kulttuurissamme ihmisiä määritellään valitettavan paljon ulkonäön perusteella, ja siksi ympäristön ulkonäköön kohdistuvat odotukset voivat tuntua kohtuuttomilta. Sairaudella voi olla vaikutusta siihen, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin ja ympäristöömme.

Ihosairautta halutaan usein peitellä, sillä näkyvät oireet vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin sekä työ- että yksityiselämässä. Iho auttaa meitä määrittelemään itseämme suhteessa muihin. Iho ilmaisee tunteita, ja se kertoo kontaktissa olemisesta: kalpea iho ilmaisee pelkoa tai punastuminen nolostusta tai esimerkiksi kiukkua.

Näkyvät iho-oireet vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin

MITEN IHOSAIRAUS KOETAAN?

Iholla on monenlaisia merkityksiä. Se toimii toisaalta suojamuurina ja toisaalta kontaktipintana muihin. Kehomme muuttuvat läpi elämän, ja tämä voi jo itsessään olla haasteellista hyväksyä, varsinkin herkissä kehitysvaiheissa, kuten murrosiässä.
Näkyvä ihosairaus voi vaikeuttaa kehon muutosten hyväksymistä entisestään ja kuormittaa henkisesti. Nuori voi tuntea huolta siitä, löytääkö kumppanin tai ystäviä.

Erilaisuuden kokeminen voi alentaa itsetuntoa ja vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi nuoren minäkuvaan ja sen kehittymiseen. Pitkäaikainen ihosairaus voi muovata tai vaurioittaa kokemusta itsestämme, ja epävarmuudet voivat johtaa sosiaalisten tilanteiden välttelyyn. Joskus yrittäessämme välttää ihmissuhteisiin liittyviä pettymyksiä, saatamme ottaa etäisyyttä toisiin ja jopa eristäytyä muista.

Ihosairaudet voivat vaikuttaa myös elämänvalintoihin. Esimerkiksi hilseilevä päänahan psoriasis edellyttää usein hyvin aktiivista hoitoa, jotta potilas tuntee voivansa edes käydä töissä. Psoriasiksen kämmen- ja jalkapohjaoireet sekä nivelpsoriasis voivat myös rajoittaa työkykyä, mikä saattaa vaikuttaa ammatinvalintaan.

Ihosairaus voi johtaa myös sosiaalisten tilanteiden välttelyyn tai eristäytymiseen muista. Silloin vertaistuesta voi olla apua. Vertaistuki on merkityksellistä monelle pitkäaikaissairaalle, ja sitä voi antaa ja vastaanottaa monin tavoin. Lue lisää vertaistuesta.


 
HYVÄ PARISUHDE EDISTÄÄ TERVEYTTÄ

Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä elämänsä kaikissa vaiheissa. Sosiaalisen tuen on arvioitu sekä vähentävän joidenkin sairauksien puhkeamista, että edistävän toipumista.
Sairaus voi etäännyttää läheisistä, ja voi vaikuttaa voimakkaasti henkilön kuvaan omasta itsestään. Pitkäaikainen ihosairaus esimerkiksi kasvoilla, hiusten tai päänahan alueella, rinnoissa tai intiimialueilla voi muovata tai vaurioittaa kokemusta omasta viehättävyydestämme, ja voi vaikuttaa siihen, miten koemme itsemme esimerkiksi seksuaalisesti. Parisuhteessa on erityisen arvokasta, että yksilö kokee puolisonsa ymmärtävän, miltä hänestä tuntuu.

Sairaus saattaa muuttaa parisuhdetta, mutta kriisistä voi selvitä läheisyydellä ja jakamisella. On monia tapoja kohdata sairaus, ja toiset jatkavat arkea kuten ennenkin.
Positiivista vuorovaikutusta parisuhteessa on mahdollista opetella ja vahvistaa omatoimisesti tai yhdessä. Läheisyys vähentää stressiä ja lisää mielihyvähormonin määrää, ja tekee parisuhteen molemmille osapuolille hyvää.

Lähteet

Tarkastettu 1.6.2018

Updated: 03-03-2015